5 lijnen

We dansen bij Biodanza de 5 lijnen volgens Rolando Toro:

 

De eerste lijn is Vitaliteit.  We denken het ene, voelen iets anders en doen weer iets heel anders. We verliezen het zicht op onze ware identiteit.  Biodanza verschaft een aantal oefeningen die gericht zijn op herstel van de integratie, zodat onze vitaliteit terugkeert. Dit is pure gezondheid.

De tweede lijn is Seksualiteit. Over het algemeen plaatsen wij een embargo op onze erotische gevoelens. En wij verstoppen ons achter een code van passend gedrag. Dit veroorzaakt een ernstig conflict. Door Biodanza-oefeningen kunnen onze seksuele gevoelens weer ontwaken.

De derde lijn is de Creativiteit. Creativiteit in dienst stellen van ons leven. Pas dan gaat alles stromen en word je zelf de hoofdrolspeler in je leven. Dan kun je leven waar en met wie je wilt. En als je van beroep wilt wisselen, dan doe je dat gewoon!

De vierde lijn is Affectiviteit Het vermogen om lief te hebben. De meesten van ons vinden liefde gevaarlijk! We beschermen onszelf ertegen omdat het zo’n hoog risico met zich meedraagt en een groot lijden kan veroorzaken. Als je naar mensen kijkt die aan het begin van een relatie staan, dan zijn zij over het algemeen gelukkig. Maar zodra de liefde op een dieper niveau haar intrede doet ontsnappen ze! De geest verdedigt zich steeds tegen de onbekende affectiviteit. Affectiviteit is geen persoonlijke liefde. Het is de mogelijkheid om te houden van alles wat leeft: Planten, dieren, zelfs het universum.

De vijfde lijn is “Transcendentie”. De mogelijkheid om verder te voelen en te zien dan het ogenblik, om onze persoonlijke relatie met de totaliteit te voelen. De oefeningen die voor deze lijn zijn ontwikkeld vloeien uit in extase en is een verruiming van ons bewustzijn